•  DSC1316.jpg O.a. De Furie in Maassluis

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING DE GROOT FONDS

        2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
                     
Uitkeringen (x € 1.000)   648 561 518 445 318 577 264
                     
                     
De procentuele verdeling van de uitkeringen naar categorie bedraagt in
procenten van het totaal aan uitkeringen:
     
                 
                     
Regio       95% 96% 87% 91% 88% 97% 88%
Landelijk       4% 3% 11% 7% 6% 1% 4%
Wereld       1% 1% 2% 2% 6% 2% 8%
                     
                     
Ontvangen verzoeken     231 239 182 148 141 124 124
Gehonoreerd     115 126 109 98 88 65 44
                     
In %       50% 53% 60% 66% 62% 52% 36%
                     
                     
                     
        2018            
                     
Baten       342.560            
                     
Lasten       776.132            
                     
Exploitatieresultaat     -433.572