Bestuursverslag 2013

Verslag van het bestuur van de Stichting De Groot Fonds over het jaar 2013

In het verslagjaar 2013 is naast het vele werk op het gebied van het verstrekken van garanties en financiële bijdragen vooral ook veel intern gebeurd. Zo hebben we niet alleen afscheid genomen van onze secretaresse Carla van Dijk en van onze administrateur Nico van Noord alsmede van de externe accountant Ernst & Young.

De financiële administratie wordt nu gevoerd door het kantoor Bastiaans & Van Riet, registeraccountants en belastingadviseurs die tevens voor al het secretariële werk Cora van Eijk beschikbaar stellen.

In 2013 zijn tot het bestuur de heren J. Wiersma en C. Sunderman toegetreden.

In 2013 kregen we 124 aanvragen. Precies evenveel als in 2012. Het honoreringspercentage is echter ruim hoger. Van 36% in 2012 naar 49% in 2013. In totaal (minus restituties) zegden wij € 577.519,- toe.

In 2013 is met het Museum Vlaardingen overeenstemming bereikt over de tegenprestatie van de grote toezegging die wij vorig jaar reeds voorwaardelijk deden. Het kenniscentrum van het museum zal worden vernoemd naar Alewijn de Groot. De verbouwing is begin 2014 van start gegaan en de verwachting is dat medio 2015 de oplevering en heropening zullen kunnen gaan plaatsvinden.

De entree van het Stedelijk Museum Schiedam heeft een grote verbouwing ondergaan die mede door ons is gefinancierd. Ter herinnering is aan de nieuw gevormde audioruimte (de vroegere entree en museum winkel) de naam van Alewijn de Groot verbonden.

De andere in 2012 gemaakte voorwaardelijke toezeggingen aan de Stichting Zeillogger Balder is vanwege het besluit om de restauratie door te zetten definitief geworden. Inmiddels zijn de werkzaamheden aangevangen en hoopt men begin volgend jaar gerestaureerd en wel in de haven van Vlaardingen terug te keren.

Een aantal andere grote toezeggingen zijn gedaan aan de Stichting die het 400 jaar bestaan van Maassluis herdenkt, aan de Stichting Beukenhof, aan de St Grote- of St Janskerk en aan de Ibiss Foundation

Aan de grote toezegging aan de Frankenland Groep is de voorwaarde verbonden dat er in de geheel heringerichte en verbouwde zaal van zorgcentrum Schiewaegh een grote scheepsbel met inscriptie wordt opgehangen.

De grote garantie toezegging die werd gedaan aan de stichting Westvest 90 ter financiering van de aankoop van een vleugel werd vanwege overtekening teruggegeven.

Met de heer Hans van der Sloot werd afgesproken om een onderzoek te doen naar de historie van de familie De Groot. Niet alleen Alewijn maar ook diens oom M.C.M de Groot is een
bekende Schiedammer en ook Jan de broer van M.C.M. en de vader van Alewijn is zelfs een landelijke sinologische bekendheid.
Ook de periode waarin zij allen leefden was voor Schiedam een gedenkwaardige en daarom alleszins de moeite waard om serieuze aandacht aan te besteden.

In het verslagjaar werd het voornemen van de Argos Zorggroep om de aandelen van Gericon Espana over te nemen ingetrokken en in de loop van het verslagjaar werd door Argos ook de samenwerking met Ciudad Patricia opgezegd.
De gezamenlijke aandeelhouders van Gericon Espana hebben toen besloten om de verkoopplannen toch door te zetten. Er is overleg gevoerd met verschillende partijen en er werd tenslotte een tripartite "letter of intent" (LOI) ondertekend, om te onderzoeken of een belegger de aandelen van Gericon España kan overnemen, terwijl een ander bedrijf de exploitatie van het verpleeghuis zou verzorgen. Inmiddels is wel duidelijk geworden, dat dit de nodige haken en ogen heeft.