Privacy beleid

Stichting De Groot Fonds respecteert uw privacy en neemt op technisch en organisatorisch gebied passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Wij houden ons aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring is te lezen welke gegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor gebruiken en waarom wij dit doen.

Welke informatie verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de contactpersoon:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Wij verwerken uw gegevens om de aanvraag te kunnen beoordelen, contact op te nemen omtrent de aanvraag en het kunnen overmaken van een donatie.

De aanvrager geeft op het aanvraagformulier uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens ten behoeve van het verwerken van de aanvraag voor financiële ondersteuning.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens als contactpersoon van de aanvrager maximaal 3 maanden na afsluiting van het project. De gegevens van de contact personen van de aanvrager van afgewezen projecten worden direct vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op basis van de AVG de volgende rechten mbt uw persoonsgegevens:

  • in te zien,
  • te (laten) corrigeren of
  • te (laten) verwijderen.
  • Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.
  • Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting De Groot Fonds

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen

Indien u na aanleiding van onze privacyverklaring nog opmerkingen of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar

Stichting De Groot Fonds,
Koemarkt 4b,
3111JH Schiedam.

Wij zullen binnen een maand reageren op uw verzoek. Er zullen daartoe geen kosten in rekening gebracht worden tenzij de vraag excessief of duidelijk onrechtmatig is.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

 

 

toekomst

    2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
Uitkeringen (x € 1.000) 596 527 648 561 519 445 318
                 
                 
De procentuele verdeling van de uitkeringen naar categorie bedraagt in procenten van het totaal aan uitkeringen:
                 
                 
Regio   96% 91% 95% 96% 87% 91% 88%
Landelijk   4% 9% 4% 3% 11% 7% 6%
Wereld   - - 1% 1% 2% 2% 6%
                 
                 
Ontvangen verzoeken 271 273 231 239 182 148 141
Gehonoreerd 120 136 115 126 109 98 88
                 
In %   44% 50% 50% 53% 60% 66% 62%
                 
                 
                 
     2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
Baten   174.271 194.113 342.560 750111 195808 421488 371.209
                 
Lasten   740.879 665.833 776.132 703.878 669853 565212 441.455
                 
Exploitatieresultaat -566.608 -471.720 -433.572 46.233 -474.045 -143.724 -70.246
    2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
Uitkeringen (x € 1.000) 596 527 648 561 519 445 318
                 
                 
De procentuele verdeling van de uitkeringen naar categorie bedraagt in procenten van het totaal aan uitkeringen:
                 
                 
Regio   96% 91% 95% 96% 87% 91% 88%
Landelijk   4% 9% 4% 3% 11% 7% 6%
Wereld   - - 1% 1% 2% 2% 6%
                 
                 
Ontvangen verzoeken 271 273 231 239 182 148 141
Gehonoreerd 120 136 115 126 109 98 88
                 
In %   44% 50% 50% 53% 60% 66% 62%
                 
                 
                 
     2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
Baten   174.271 194.113 342.560 750111 195808 421488 371.209
                 
Lasten   740.879 665.833 776.132 703.878 669853 565212 441.455
                 
Exploitatieresultaat -566.608 -471.720 -433.572 46.233 -474.045 -143.724 -70.246