• zakkendragerhuisje
  • ophaalbrug

Doelstelling

Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan charitatieve-, wetenschappelijke-, en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben.

Sinds de oprichting in 1956 heeft Stichting de Groot Fonds jaarlijks enkele tientallen initiatieven ondersteund die ieder op hun eigen wijze waren gericht op de bevordering van het menselijk welzijn. De lijst projecten die mede dankzij een bijdrage uit het fonds tot stand kwamen is lang en gevarieerd.