Informatie

In principe worden éénmalige subsidiebijdragen verstrekt in de vorm van een gift of subsidiegarantie.
De aanvragen dienen zo concreet mogelijke projecten te betreffen.

Stichting de Groot Fonds geeft in principe geen steun aan:

 • individuen
 • instellingen en projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten of overheadkosten
 • instellingen die uitsluitend een niet projectgebonden aanvraag indienen
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren

Richtlijnen en criteria voor de boordeling van projecten:

 • De aanvraag indienende instantie dient in Nederland gevestigd te zijn
 • Betreffende instantie dient rechtspersoonlijkheid te bezitten (stichting of vereniging)
 • De ontvangen aanvraag dient een instantie zonder winstoogmerk te betreffen
 • De aanvragende instantie of diens moederonderneming mag geen of slechts een beperkt eigen vermogen bezitten
 • De doeleinden van de aanvragende instantie dienen van sociaal / maatschappelijke of culturele aard te zijn
 • De haalbaarheid van het project moet reëel zijn
 • In beginsel worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatiekosten van een project, tenzij voor een beperkte startperiode
 • De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan ook andere fondsen financieel meewerken
 • Primair worden lokale projecten gehonoreerd, vervolgens regionale, landelijke en internationale projecten
 • Er vindt toetsing plaats van het deel overhead versus het deel dat beschikbaar is voor het feitelijke project

Vrijstelling van schenkingsrecht

Schenkingen (donaties) van Stichting de Groot Fonds zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Dit betekent dat over schenkingen (donaties) in principe geen schenkingsrecht verschuldigd is en door de ontvanger evenmin terzake aangifte behoeft te worden gedaan.

De procedure

Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend worden bij:

Stichting de Groot Fonds
Koemarkt 4b
3111 JH Schiedam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u het aanvraagformulier op internet invullen. Houdt u er rekening mee dat u ons dan wel bij voorkeur per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of schriftelijk de onderstaande documenten doet toekomen. 

De aanvraag dient vergezeld te gaan van:

 • De actuele statuten van uw organisatie
 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister
 • De meest recente jaarrekening en jaarverslag
 • Een volledige projectbeschrijving
 • Een projectbegroting
 • Vermelding van de fondsen / instanties waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend

Het ontbreken van één of meer van deze stukken kan leiden tot vertraging of het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

De contactpersoon van de aanvrager verstrekt nadrukkelijk en uit vrije wil de gevraagde informatie aan het De Groot Fonds in verband met de aangevraagde donatie/garantie/lening.

Na ontvangst van een aanvraag voor donatie wordt deze binnen een week na ontvangst schriftelijk door het secretariaat bevestigd. Aanvragen worden ter besluitvorming voorgelegd in de bestuursvergadering. Stichting de Groot Fonds vergadert vijf keer per jaar. In de bevestigingsbrief wordt vermeld wanneer de eerstvolgende vergadering van Stichting de Groot Fonds plaatsvindt. De aanvrager ontvangt, in de regel, circa één week na de besluitvorming bericht.
Voordat Stichting de Groot Fonds overgaat tot betaling dient de aanvrager ons schriftelijk te verzekeren dat de beoogde investeringen definitief doorgaan en dient Stichting de Groot Fonds in bezit te worden gesteld van kopiefacturen van de investeringen.