Aanvraagformulier

Vul a.u.b. de naam van de instelling in.
Vul a.u.b. het adres van de instelling in.
Vul a.u.b. de postcode van de instelling in.
Vul a.u.b. de plaats van de instelling in.
Vul a.u.b. het telefoonnummer van de instelling in.
Vul a.u.b. de naam van de contactpersoon in.
Vul a.u.b. het e-mailadres van de contactpersoon in.
Vul a.u.b. een beschrijving van het project in.
Vul a.u.b. het aan te vragen bedrag in Euro's in.
Maak een keuze a.u.b.
Vul a.u.b. de instantie(s) in.
Maak een keuze a.u.b.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • De actuele statuten van uw organisatie
  • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister
  • De meest recente jaarrekening en jaarverslag
  • Een volledige projectbeschrijving
  • Een projectbegroting
  • Vermelding van de fondsen / instanties waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend

Het ontbreken van één of meer van deze stukken kan leiden tot vertraging of het niet in behandeling nemen van de aanvraag.


U kunt deze bijlagen per email aan ons doen toekomen via info@degrootfonds.nl of per traditionele post .
Ongeldige invoer